Parašyta 2017 balandžio 28 d.

Susitikimas su ŠMM ministre dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo programos įgyvendinimo

Balandžio 25 d. susitikime su ministre J. Petrauskiene dalyvavo 15 atstovų iš įvairių asociacijų. Vilniaus kūno kultūros mokytojų draugijos pirmininkė Irutė Jušėnaitė atstovavo LKKMA.

Ar reikalinga ir ar gera programa diskusijos jau nebuvo. Šią programą reikės įgyvendinti nuo rugsėjo mėnesio ir jai įgyvendinti papildomų pamokų neskirs. Programa turės būti integruota į mokomuosius dalykus, papildomo apmokėjimo šiai programai įgyvendinti nebus.

UPC žada paruošti rekomendacijas ir nuorodas kur mokytojas galės surasti informaciją konkrečiai temai, kad būtų lengviau pasiruošti pamokai.

 

Akcentai:

* labai svarbi administracijos vadyba, kad sukoordinuotų kuriuose mokomuosiuose dalykuose bus integruota ši programa ir kad temos nesidubliuotų per kelis dalykus;

* kad būtų išdiskutuotos (šios programos) temos su mokytojas, mokiniais ir net tėvais (mokyklos bendruomene);

* ŠMM žada vasarą organizuoti mokymus mokyklų komandoms.

UPC ir ministerijos planas, kad po metų ši sveikatos ir lytiškumo programa persikeltų į BUP ir būtų vientisa.

Go to top