Parašyta 2014 gruodžio 8 d.

Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos ataskaitinė konferencija

LKKMA ataskaitinė konferencija LKKMA ataskaitinė konferencija LKKMA ataskaitinė konferencija LKKMA ataskaitinė konferencija 2014 m. gruodžio 5 d. Lietuvos edukologijos universitete vyko Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos ataskaitinė konferencija „Kūno kultūros mokytojo siekis – sveiki ir fiziškai aktyvūs mokiniai“, kurią organizavo Vilniaus miesto kūno kultūros mokytojų draugija ir Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija . Konferencijos koordinatorius ir organizatorių pagalbininkas derinant visus organizacinius klausimus buvo Kūno kultūros teorijos katedros vedėjas, doc. daktaras, Mindaugas Katinas, kuris dėjo visas pastangas, kad konferencija būtų suorganizuota nepriekaištingai. Į konferenciją atvyko virš šimto kūno kultūros mokytojų iš visos Lietuvos.

Įžanginį žodį konferencijos dalyviams tarė profesorius, habilituotas daktaras, Lietuvos edukologijos universiteto sveikatos ugdymo katedros vedėjas Algirdas Raslanas, jis pasveikino visus dalyvius, išsakė savo poziciją, kad vienas iš šalies prioritetų turi būti aktyvus visuomenės sveikatinimas. Sveikata, pasak A. Raslano, yra žmogaus vertybė ir gyvenimo pagrindas, kuris turi būti pakankamai tvirtas. Šio prioriteto įgyvendinimui jau mokykloje reikia siekti fizinio aktyvumo didinimo ir didesnio dėmesio sveikatos įgūdžių formavimui. A. Raslanas pasisakė, kad mokykloje būtinos trys savaitinės kūno kultūros pamokos, iš kurių viena turi būti skirta sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui perteikiant mokiniams tiek teorines, tiek praktines žinias ir ši funkcija turi būti deleguota kūno kultūros mokytojui.

Savo dalyvavimu konferencijos dalyvius pagerbė Švietimo ir mokslo ministerijos bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento, pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Nemanienė bei Lietuvos Respublikos Seimo narys Juras Požėla. Svečiai neliko abejingi kūno kultūros mokytojų išsakytoms mintims, palaikė pažangias iniciatyvas.

Profesorius, daktaras Audronius Vilkas, Lietuvos edukologijos universiteto Senato pirmininkas, Sporto ir sveikatos fakulteto dekanas, savo pranešime akcentavo sporto paslaugų prieinamumo vaikams ir jaunimui didinimo būtinybę, aktyvios veiklos per ilgąją pertrauką naudą, sporto pamokų patrauklumo didinimo svarbą bei pabrėžė, kad labai svarbu sudaryti tinkamas sporto ir higienos sąlygas mokyklose, aprūpinti ugdymo įstaigas reikiamu inventoriumi.

Konferencijoje kalbėjęs Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos olimpinio fondo direktorius Vitalijus Vasiliauskas apžvelgė Lietuvos mokinių olimpinio festivalio žaidynių naujoves, o Kauno rajono sporto mokyklos direktorius, mokytojas metodininkas Artūras Pūras kalbėjo apie socialinės integracijos per sportą galimybes. Jis pabrėžė, kad sportavimo įgūdžiai, suformuoti mokykliniame amžiuje, turi įtakos visai gyvenimo kokybei, o per sportą mokiniui išugdomos tokios svarbios vertybės, kaip lyderystė, disciplina, komandinis darbas.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės Kūno kultūros ir sporto strategijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Gerulskienė kalbėjo apie kūno kultūros aktualijas valstybės politikoje. Pranešėjos nuomone, yra būtina vykdyti glaudesnį bendradarbiavimą tarp bendrojo ugdymo mokyklų ir sporto nevyriausybinių organizacijų, įtraukti bendruomenių narius į sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą.

Konferencijoje pasidalinti gerąją patirtimi bei išsakyti egzistuojančias problemas turėjo galimybę iš įvairių šalies mokyklų atvykę kūno kultūros mokytojų asociacijų pirmininkai, kūno kultūros mokytojai, treneriai, mokyklų administracijų atstovai bei neformalaus švietimo mokytojai.

Konferencijos metu Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos prezidentė Lietuvos sporto universiteto lektorė, daktarė Laima Trinkūnienė pristatė studijų knygą „Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka: žaidimai“, bei pristatė Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos 2014 metų veiklos ataskaitą. L. Trinkūnienė paragino kūno kultūros mokytojus stoti į asociaciją, aktyviai prisidėti prie kūno kultūros pamokų prestižo kėlimo, visuomenės sveikatinimo ir fizinio aktyvumo propagavimo.

Po konferencijos buvo pasirašyta dvišalė bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos edukologijos universiteto Sporto ir sveikatos fakulteto, atstovaujamo dekano prof. dr. Audroniaus Vilko, ir Vilniaus kūno kultūros mokytojų draugijos atstovaujamos pirmininkės Irutės Juršėnaitės. Pasirašytos sutarties pagrindinis tikslas - bendradarbiavimas fizinio ugdymo srityje, moksliniai tyrimai, sveikatos stiprinimo ir fizinio ugdymo projektai, siekis ugdyti kūno kultūros mokytojus, rengti juos darbui bendrojo lavinimo mokykloje, ir kitose neformaliojo ugdymo įstaigose.

Pagrindiniu konferencijos akcentu tapo sutarties tarp Lietuvos edukologijos universiteto ir Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos pasirašymas. Sutartį pasirašė Lietuvos edukologijos universiteto Sporto ir sveikatos fakulteto dekanas Audronius Vilkas, bei Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos prezidentė Laima Trinkūnienė.

Norėtųsi tikėti, kad konferencijoje išsakytos mintys bus išgirstos ir atitinkamose valstybės institucijose ir priimti teisingi strateginiai sprendimai.

Vilniaus miesto kūno kultūros mokytojų draugijos narė Virginija Giršvildienė

Nuotraukos

 

Go to top