Parašyta 2015 vasario 10 d.

Respublikinė mokinių ir mokytojų kūrybinių bei tiriamųjų darbų konferencija „Mano olimpas“

Bendrosios nuostatos, tikslas ir uždaviniai, organizavimo tvarka, dalyvavimas, dalyvio paraiška (pdf)


 

2015 m. kovo 26 d. dieną Lietuvos sporto universitete vyko šalies mokytojų ir mokinių kūrybinių bei tiriamųjų darbų konferencija „Mano Olimpas“. Ši konferencija – sudėtinė Olimpinio švietimo kongreso dalis. Konferenciją organizavo Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija, Lietuvos Sporto universitetas ir Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės.

Konferencijos formatas buvo netradicinis. Organizatoriai norėjo suteikti mokiniams galimybę patiems pamatyti ir pajusti tikrojo sporto mokslo atmosferą. Todėl Lietuvos sporto universiteto dėstytojai ir studentai geranoriškai mokiniams surengė ekskursiją į tyrimų laboratorijas ir suteikė galimybę patiems išmėginti testavimo įrangą. Tai labai vertinga pamoka ateities tiriamiesiems darbams.

„Mano olimpas“ „Mano olimpas“ „Mano olimpas“

Konferencijos dalyvius pasveikino LSU Sporto edukologijos fakulteto dekanas doc. dr. Arūnas Emeljanovas, Lietuvos olimpinės akademijos garbės prezidentas Povilas Karoblis, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės vyriausioji specialistė Inga Gerulskienė, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos prezidentė Laima Trinkūnienė. Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos mokiniai konferencijos atidarymui parengė ir parodė sceninę kompoziciją „Kas Žmoguje svarbiausia?“.

Konferencijos darbas vyko keturiose sekcijose. Buvo parengti ir pristatyti 22 mokytojų bei 22 mokinių pranešimai. Mokinių sekcijų darbą moderavo LSU studentai. Tai naudinga praktika ir būsimiesiems kūno kultūros mokytojams, ir mokiniams. Mokiniai ir mokytojai pristatė tiriamuosius bei kūrybinius darbus, leidžiančius praktiškai atskleisti kūno kultūros vertybines kompetencijas ugdymo kontekste, suteikė pedagoginei visuomenei svarių argumentų apie kūno kultūros, sporto, olimpizmo aktualumą žmogaus socializacijos prioritetų sferoje. Kiekvienas konferencijos dalyvis patyrė tobulėjimo galimybę „kopiant į savąjį Olimpo kalną“.

„Mano olimpas“ „Mano olimpas“ „Mano olimpas“ „Mano olimpas“

Filomena Beleškevičienė,
Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos
kūno kultūros mokytoja ekspertė

 

Go to top