Parašyta 2016 birželio 28 d.

Forumas „Lietuvos mokykla po Seimo rinkimų“

2016 m. birželio 16 d. Vilniaus Žemynos gimnazijoje vyko forumas „Lietuvos mokykla po Seimo rinkimų“, kurį organizavo Lietuvos gimnazijų asociacija.

Forume Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociaciją atstovavo prezidentė Laima Trinkūnienė, Panevėžio kūno kultūros mokytojų asociacijos pirmininkė Jolanta Lelytė ir Kėdainių kūno kultūros mokytojų asociacijos pirmininkas Bronislavas Šimokaitis.

Renginį moderavo socialinių mokslų daktaras politologas VDU profesorius Lauras Bielinis. Nors į forumą išsakyti savo požiūrį į švietimo problemas buvo kviestos net 23 partijos, pareiškusios norą dalyvauti rudenį vyksiančiuose Seimo rinkimuose, pristatyti savo švietimo programas ryžosi tik šešios partijos. Po Lietuvos gimnazijų asociacijos viceprezidentės ir Žemynos gimnazijos direktorės Rūtos Krasauskienės sveikinimo žodžių ir palinkėjimų savo programas pristatė Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) atstovas Regimantas Čiupaila, Lietuvos sąrašo - Darius Kuolys, Liberalų sąjungos – Gintaras Steponavičius, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų – Valentinas Stundys, Socialdemokratų – Rimantas Vaitkus ir Darbo partijos – Irena Ramelytė. Įsiminė išsakyti skirtingi požiūriai Į žmogų, pilietį, jo vaidmenį valstybėje. Lietuvos sąrašo pirmininkas Darius Kuolys akcentavo, visų pirma, laisvo žmogaus, piliečio svarbą valstybėje, taip pat ir ugdant jaunąją kartą, o Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partijos Seimo narys Valentinas Stundys – valstybės viršenybę prieš individą, nors vėliau tai bandė ir nuneigti. Iš visų partijų vienintelis Liberalų sąjūdis laikosi mokinio krepšelio politikos (be abejo, juk tai jų idėja), net siekdamas dar labiau išplėsti krepšelio taikymą visose su švietimu susijusiose srityse. Kad švietimas nėra svarbus parlamentinėms partijoms, parodo tas faktas, kad sudarant koalicines vyriausybes švietimo valdymas ir ministro postai perleidžiami partneriams: Tėvynės sąjungos – liberalams, Socialdemokratų – Darbo partijai. Tą pripažino ir forumo dalyviai.

Po pietų pertraukos VU profesorius Rimantas Želvys palygino kai kurių partijų 2012 m. rinkimų pažadus su 2016 m. rinkimų tezėmis švietimo srity. Gaila, bet politikų požiūrį į švietimą parodo ir tai, kad po pertraukos salėje nebeliko savo partijų švietimo programas pristačiusių - socialdemokrato Rimanto Vaitkaus, liberalo Gintaro Steponavičiaus. Vis dėlto reikėtų tikėtis, kad po Seimo rinkimų partijos daugiau dėmesio skirs švietimo problemoms ir švietimas iš tiesų taps prioritetine sritimi. Su viltimi į būsimą švietimo politiką žvelgė Ir Lietuvos gimnazijų asociacijos prezidentas Vytautas Kantauskas, tardamas pabaigos žodį. Lietuvos gimnazijų asociacijos viceprezidentė Žemynos gimnazijos direktorė Rūta Krasauskienė dėkojo visiems forumo dalyviams, primindama, kad politikų valioje spręsti, koks bus švietimas po Seimo rinkimų.

Go to top